De Onlanden

De Onlanden  is een 2500 ha groot natuur- en waterbergingsgebied op de grens van Drenthe en Groningen. Vroeger, voor de Middeleeuwen, was dit gebied één groot veenmoeras; een onbegaanbaar gebied en ongeschikt voor landbouw. Vandaar de naam Onland. Tegenwoordig is de Onlanden aangelegd als waterbergingsgebied; in natte tijden zet men het gebied onderwater zodat de inwoners van de stad Groningen  ‘droge voeten’ houden.

Aan het schilderij en muziekstuk wordt momenteel gewerkt. De lucht en het landschap zullen even veel plaats in het schilderij innemen, om zo de belangrijke functie die het landschap heeft te benadrukken. Zonder de dreiging van de wolken zouden de Onlanden er nu wellicht heel anders hebben uitgezien.